The Urban Hodge - Four Out Of Five Dentists Recommend Hodge.

Gatustråk

Barcelonas mest berömda turistgata kallas för La Rambla och går ungefär mellan Catalunya-torget och ner till hamnkvarteren. Här samsas allehanda människor, turister, gatukonstnärer, tiggare, ficktjuvar, poliser, barn, äldre, yngre, sjuka och friska sida vid sida. Givetvis inte utan problem eftersom det många gånger blir väldigt trångt vilket underlättar för ficktjuvar att genomföra sina kupper. Gatukonstnärerna i år höll inte alltför hög kvalité den veckan vi var där. Föga artistiska klädsel och tråkiga idéer genomsyrade gatubilden. Någon som dåligt utklädd till en gorilla förväntades få in pengar på sin billiga klädsel.